cirkevné


Požehnané vianočné sviatky 2017

Požehnané vianočné sviatky 2017

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“ …zvestovali anjeli z Betlehema a ich posolstvo sa rozprestiera aj nad tichou zemou, pod Tatrami. POŽEHNANÝ SVIATOČNÝ ČAS, ČAS KEDY OSLAVUJEME ZROD NAŠEJ SPÁSY – JEŽIŠA...


...viac

Požehnaný advent

Požehnaný advent

  „ „Príď, Pane Ježišu“ Toto vrúcne zvolanie prvých kresťanov sa musí stať, drahí priatelia, aj našou živou a neprestajnou túžbou. Túžbou Cirkvi v každom čase, ktorá sa pripravuje na stretnutie s Pánom. „Príď...


...viac

35. výročie Úsmevu ako dar

35. výročie Úsmevu ako dar

Spoločnosť Úsmev ako dar už 35 rokov programovo a odborne realizuje svoju víziu „Aby každé dieťa malo rodinu“. Uvedomujeme si, že dieťa pre svoj harmonický a plnohodnotný rozvoj a všestranné naplnenie svojich potrieb potrebuje...


...viac

Duchovná obnova CK

Duchovná obnova CK

      Pri jesennej duchovnej obnove pre profesorov a žiakov cirkevného konzervatória, som mal zvláštny až nostalgický pocit, kedy som sa po štrnástich rokoch ocitol v pozícii prednášateľa. Vtedy ako študent, ktorý počúval...


...viac

Púť za Zdenkou

Púť za Zdenkou

Bolo mi cťou celebrovať každomesačnú pútnickú sv. omšu a poďakovať sa ňou Sr. Zdenke za jej svedectvo obetavej lásky! Myšlienky zo zápisníka blahoslavenej Zdenky: Ráno si urobím predsavzatie: Zabúdať celý deň na seba vo...


...viac

Púť k sestre Zdenke

Púť k sestre Zdenke

Blahoslavená Zdenka hovorí: „V odpore a netrpezlivosti volám: Ave, Jezu!, pri urážkach: Pane, daj mi silu a milosť zniesť utrpenie a horkosť, ktoré istá osoba vložila do môjho života, a jej daj ešte dnes...


...viac

error: Obsah stránok je chránený !