modlitby


Modlitba sv. Františka

Modlitba sv. Františka

 Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; odpustenie, kde sa množia urážky; jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; vieru tým, čo...


...viac

Pôstna meditácia  s modlitbou

Pôstna meditácia s modlitbou

Raniero Cantalamessa :  „k premene sveta je potrebná naša osobná premena.“ …vychádza zo slov sv. Pavla z Listu Rimanom: „Nepripodobňujte sa  mentalite tohto sveta“ a upozorňuje, že Pavol nehovorí „zmeňte ho“, ale „zmeňte sa“. Tento veľký kazateľ...


...viac

Adventná modlitba

Adventná modlitba

MODLITBA Nebeský Otče! Očakávame príchod Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať radostnú zvesť chudobným a uzdravovať skrúšených srdcom, tých, ktorí vedia, že potrebujú Jeho lásku a  milosrdenstvo. Prosíme, aby aj dnes ľudia vedeli,...


...viac

Márii október

Márii október

Zdravas’, Kráľovná, matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas’. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje...


...viac

error: Obsah stránok je chránený !