Litánie k sv. Martinovi

Litánie k sv. Martinovi

Litánie k sv. Martinovi

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh zmiluj sa nad nami.

Svätý Martin oroduj za nás.
Odvážny muž oroduj za nás.
Štedrý Kristov vojak oroduj za nás.
Vnímavý k biede blížneho oroduj za nás.
Chudobný darca oroduj za nás.
Vzor skromnosti oroduj za nás.
Nepriateľ hriechu oroduj za nás.
Víťaz v pokušení oroduj za nás.
Bohatstvo chudobných oroduj za nás.
Povzbudenie utrápených oroduj za nás.
Nástroj v Božích rukách oroduj za nás.
Horlivý katechumen oroduj za nás.
Perla kňazov oroduj za nás.
Príkladný biskup oroduj za nás.
Radosť svätej Cirkvi oroduj za nás.
Nositeľ pokoja oroduj za nás.
Tvorca porozumenia a jednoty oroduj za nás
Svetlo pravdy pre blúdiacich oroduj za nás.
Neúnavný hlásateľ evanjelia oroduj za nás.
Obhajca apoštolskej viery oroduj za nás.
Muž mocný v slovách i činoch oroduj za nás.
Postrach démonov oroduj za nás.

Na príhovor svätého Martina ochraňuj nás, Pane.
Od každého sebectva ochraňuj nás, Pane.
Od ľahostajnej nevšímavosti ochraňuj nás, Pane.
Od lákavých pokušení ochraňuj nás, Pane.
Od povrchnej viery ochraňuj nás, Pane.
Od smútku a beznádeje ochraňuj nás, Pane.
Od strachu a rezignácie ochraňuj nás, Pane.
Od kompromisov so zlom ochraňuj nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätý Martin.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Všemohúci Bože, svätý Martin Ťa oslávil svojím životom i svojou smrťou;

aj v našich srdciach konaj divy svojej milosti,

aby nás ani smrť ani život nemohli odlúčiť od tvojej lásky.

O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista,

tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Text: Martin Bošanský
Cenzor: Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD
Imprimatur: Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár

Zdieľať

Príbuzné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Obsah stránok je chránený !