kázne


1490
Islám VS Nebeský Otec

Islám VS Nebeský Otec

| 09. marca 2017

Mons. Stanislav Zvolenský: „s islamom budeme v najbližších rokoch a desaťročiach konfrontovaní stále viac…“  


1652
Obrátenie sv. apoštola Pavla

Obrátenie sv. apoštola Pavla

| 25. januára 2017

„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ (Gal 2,20)


error: Obsah stránok je chránený !