Značka: hudba


Papiernička - domováci :-)

Papiernička – domováci :-)

V dňoch 26.6.2017 až 28.6.2017 úsmeváci aj toto leto odštartovali v areáli Papiernička  krásnu motivujúcu akciu, na ktorú som mal tú česť nie len prísť, ale aj celebrovať deťom i všetkým vedúcim Eucharistickú obetu....


...viac

Pastiersky list biskupov Slovenska

Pastiersky list biskupov Slovenska

Pastiersky list biskupov Slovenska k zasväteniu Slovenska Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.       Aj keď podľa múdrosti antického filozofa „nevstúpime dvakrát do tej istej rieky“, predsa sú chvíle nielen...


...viac

Tornaľa

Tornaľa

Reedukačné centrum Tornaľa bolo založené v roku 1974 pod názvom Výchovný ústav pre deti a mládež. V roku 1981 sa z názvu vytratilo slovo deti, nakoľko prestala existovať trieda ZDŠ, kde si žiaci dokončovali povinnú základnú školskú dochádzku. Dnes...


...viac

Skauti

Skauti

Dnes 21. 5. 2017 som v Marianke o 14:00 celebroval sv. omšu pre našich skautov. Po tejto slávnosti som mal česť požehnať členky nášho skautského zboru, aby s pomocou Božou, mohli na seba vziať...


...viac

...z pastorácie...

…z pastorácie…

Čo sa mi stalo…    Pred pár dňami ma pán diakon ma poprosil, či by som za neho v krematóriu mohol vziať aj jeden obrad, keďže koncom týždňa tam už pre iný pohreb budem....


...viac

Milan Rúfus

Milan Rúfus

Modlitba za Slovensko Viem jedno hniezdo. V ňom ako v Božej sieti je mnoho otcov, mnoho mám a mnoho, mnoho detí. To hniezdo uvil Stvoriteľ. A sám aj určil, komu, koho tam pozve prebývať...


...viac

error: Obsah stránok je chránený !